ALTERNATYVIOS MUZIKOS FESTIVALIO
„REZOLIUCIJA“
NUOSTATOS

2023.01.01

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Renginio organizatorius: VšĮ „DRM projektai“, toliau vadinamas Organizatoriumi.

1.2. Alternatyvios muzikos festivalis „Rezoliucija” toliau vadinamas Festivaliu.

1.3. Festivalio pradžia: 2023 m. rugpjūčio 18d. 18:00 val. Durys atidaromos rugpjūčio 18d. 17:30val.


1.4. Festivalio vieta: Nemuno ir Neries santaka, Kaunas.

1.5. Taisyklių tikslas: apibrėžti Festivalio dalyvių teises ir pareigas; užtikrinti Festivalio dalyvių saugumą bei sklandžią Festivalio eigą.

1.6. Festivalio teritorija: Festivalio vieta, į kurią ir kitas bendras renginio vietas galima patekti tik pateikus galiojantį bilietą ir gavus Festivalio apyrankę. Į visas technines, užkulisines erdves leidžiama patekti tik su organizatoriaus išduota akreditacija.

1.7. Dalyviai privalo viso Festivalio metu išsaugoti ir nešioti specialią apyrankę. Asmenys, neturintys specialios apyrankės bus pašalinami iš festivalio teritorijos. Apie visus pažeidimus bus pranešta policijai.

1.8. Pagal LR galiojančius teisės aktus alkoholiniai gėrimai bus parduodami tik asmenims, sulaukusiems 20 metų

1.9. Kiekvienas Festivalio dalyvis (asmuo, kuris patenka į festivalio teritoriją) besąlygiškai sutinka ir įsipareigoja laikytis šių taisyklių.

2. BENDROSIOS DALYVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

2.1. Kiekvienas Festivalio dalyvis, patekęs į Festivalio teritoriją, yra atsakingas už savo sveikatą, saugumą, gyvybę. Festivalio dalyviai privalo gerbti kitų dalyvių teises ir teisėtus interesus. Apie pastebėtus šių taisyklių pažeidimus Festivalio dalyvis privalo nedelsiant pranešti organizatoriui arba saugos darbuotojams.


2.2. Kiekvienas Festivalio dalyvis, patekęs į Festivalio teritoriją, pats atsako už savo daiktų saugumą, jų praradimą ar sugadinimą.

2.3. Festivalio dalyviai privalo laikytis už Festivalio saugumą atsakingų asmenų nurodymų. Už nurodymų nevykdymą Festivalio dalyviai gali būti išvaryti iš Festivalio teritorijos be teisės vėliau patekti į Festivalį.

2.4. Festivalio dalyvis sutinka, kad organizatorius Festivalio metu filmuotų ir fotografuotų visoje Festivalio teritorijoje ir vėliau filmuotą medžiagą naudotų reklamos tikslais bet kokiu būdu ir bet kokiose žiniasklaidos priemonėse neterminuotą laikotarpį.


2.5. Už Festivalio bilietus, pardavinėjamus prie durų, bus galima atsiskaityti tik banko kortele. Prekybos vietose bus galima atsiskaityti jų nustatyta tvarka.

2.6. Į Festivalio teritoriją nebus įleidžiami:

2.6.1.asmenys, kuriems teismo sprendimu yra uždrausta dalyvauti masiniuose renginiuose;


2.6.2.asmenys, kurie yra akivaizdžiai paveikti alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų;

2.6.3.asmenys, kurie su savimi turi ginklų ar kitų pavojingų daiktų, sprogmenų, psichotropinių medžiagų, degių medžiagų ar alkoholinių gėrimų;


2.6.4.asmenys, kurie elgiasi agresyviai, brutaliai ir gali kelti grėsmę kitiems Festivalio dalyviams;


2.7. Į Festivalio teritoriją draudžiama įsinešti:

2.7.1.ginklus;


2.7.2.bet kokius alkoholinius gėrimus;


2.7.3.narkotinių medžiagų ir su jomis susijusius prietaisus;

2.7.4.pirotechniką ir kitų degių bei sprogstamųjų medžiagų;


2.7.5.kirvius, peilius ir kitus šaltuosius ginklus;

2.7.6.kitus Festivalio organizatoriaus nurodytus draudžiamus daiktus.


3. BILIETAI

3.1. Bilietus galima įsigyti internetinėje svetainėje bilietai.lt arba renginio metu prie įėjimo.

3.2. Festivalio bilietas, įeinant į Festivalio teritoriją, bus keičiamas į Festivalio apyrankę. Į Festivalio apyrankę gali būti keičiamas tik originalus bilietas, nupirktas pagal nustatytus oficialaus festivalio bilietų platintojo reikalavimus. Festivalio organizatorius įspėja, kad padirbti ar suklastoti bilietai nebus keičiami į Festivalio apyrankes. Apyrankė galioja tik tol, kol ji yra uždėta ant dalyvio rankos riešo. Ji garantuoja įėjimą į Festivalį tik vienam asmeniui. Jei apyrankė yra sugadinama arba nuplėšiama – ji laikoma negaliojančia. Praradus apyrankę nauja išduodama tik iš naujo įsigijus bilietą į renginį.


4. SAUGUMAS

4.1. Festivalio dalyviai Festivalio teritorijoje privalo elgtis taip, kad nekeltų grėsmės kitiems dalyviams. Griežtai draudžiama gadinti Festivalio teritorijoje esančius ženklus, reklaminius stendus ir kitą Festivalio teritorijoje esančią įrangą

4.2. Organizatorius užtikrina viešąją tvarką Festivalio metu bendradarbiaudamas su įvairiomis tarnybomis.

4.3. Esant būtinybei organizatorius turi teisę pakeisti Festivalio vietą, siekiant užtikrinti Festivalio dalyvių saugumą.

4.4. Festivalio saugos tarnybos darbuotojai, vilkintys specialia apranga, turi teisę:

4.5. tikrinti asmenų bilietus / apyrankes;

4.6. tikrinti Festivalio dalyvių asmens dokumentus, siekiant nustatyti jų tapatybę ir (arba) amžių;


4.7. tikrinti Festivalio dalyvių daiktus, rankines, kuprines4.8. Organizatorius pasilieka teisę agresyviai nusiteikusius asmenis pašalinti iš festivalio teritorijos.

5. ATSAKOMYBĖ

5.1. Festivalio kontrolę vykdo organizatorius, jo įgalioti asmenys, apsaugos darbuotojai, bilietų kontrolieriai, prižiūrėtojai, savanoriai ir visi sąmoningi piliečiai

5.2. Asmenys, pažeidę šias taisykles, bus nedelsiant pašalinti iš Festivalio teritorijos, jiems pinigai už bilietus nėra grąžinami, o už padarytą žalą tokie asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Organizatorius turi teisę keisti paskelbtus atlikėjus, pramogas bei programą.

6.2. Šios taisyklės gali būti vienašališkai organizatoriaus sprendimu keičiamos. Jos yra talpinamos oficialiame Festivalio internetiniame puslapyje bei Festivalio teritorijoje esančiuose informacijos centruose.

6.3. Visos teisės į Festivalio pavadinimą bei logotipą priklauso išimtinai organizatoriui.

Nuostatas tvirtina:

VšĮ „DRM projektai“ direktorius

Domantas Rapolas